ADAMANT GAMERS NEST - nieważne w co, ważne z kim.

“Adamant” to w języku angielskim “nieugięty, bezkompromisowy”. Ideą powołania do życia grupy AGN było zebranie w jednym miejscu graczy prezentujących takie właśnie podejście w zakresie standardów gry multiplayer: standardów zachowania, kultury osobistej, realizmu i jakości prowadzonych rozgrywek.

AGN zrzesza ludzi, którzy postrzegają swój wolny czas jako szczególnie cenny, ponieważ nie mają go zbyt wiele. Dlatego nie mogą pozwalać sobie na kompromisy w zakresie organizacji, poziomu rozgrywki, czy po prostu zachowania innych uczestników w czasie wirtualnych spotkań.

Ogromna większość z nas to ludzie, dla których słowa takie, jak Commodore-64, czy Atari nie tylko nie brzmią obco, ale niejednokrotnie są synonimem najlepszego czasu spędzonego przy grach komputerowych. Mamy mnóstwo obowiązków: rodziny, dzieci, własne firmy - ale wciąż potrafimy cieszyć się rozrywką oferowaną przez dobre tytuły.

W ostatnich latach grywaliśmy w różne typy gier, z różnymi ludźmi i w ramach różnych grup. I stało się dla nas jasne, że nie ma znaczenia, w co aktualnie się angażujemy. Aby to się udało, aby nie był to czas stracony i abyśmy mogli czerpać z tego satysfakcję na najwyższym poziomie, nie liczy się nic innego, jak tylko odpowiednio dobrani ludzie. Myślący podobnie do nas i podobnych rzeczy oczekujący. Gra komputerowa to tylko platforma, narzędzie, które nawet jeśli dziś jest popularne, jutro odejdzie w zapomnienie i zostanie zastąpione innym.

My kontaktu ze sobą tracić nie chcemy, a AGN jest z założenia platformą, która ma to umożliwić. Dlatego choć zamknięta na zewnątrz, grupa ma charakter otwarty - w tym rozumieniu, że jej członkowie mogą odejść i zaangażować się w inne projekty, ale zawsze będą mieli dokąd wrócić.

W większości znamy się osobiście, z “reala”. Nie zapominamy bowiem, że mimo postępu technologicznego najlepsze relacje i najdłużej trwające przyjaźnie buduje się jednak twarzą w twarz.

Akces do AGN następuje wyłącznie za zaproszeniami.